Welkomstborden

Algemeen

Sinds 22 oktober staan er op de 3 invalswegen van Acht (Rijnstraat, Verzetsheldenlaan en Cor Gehrelslaan) welkomstborden. Naast bewoners en bezoekers welkom heten, geven de borden informatie over wat er de komende tijd te doen is in Acht.

De informatie op de borden staat op stickers, die per activiteit moeten worden gemaakt. Voor iedere activiteit in Acht kunnen deze stickers worden aangevraagd. Dit gebeurt meestal door de organisatie die de activiteit organiseerd.

Sticker voorbeeld
Sticker voorbeeld

De borden zijn eigendom van en worden beheert door de Stichting Achtse Belangen. Rick Segers verzorgt het hele traject, van de aanvraag van de stickers tot en met het op de borden plakken. Hierdoor kunnen de kosten laag worden gehouden en hoeven alleen de kosten van de stickers te worden betaald. Wij zijn Rick hier erg dankbaar voor.

Plaatsing stickers aanvragen

 • Stickers kunnen per e-mail worden aangevraagd bij Rick Segers.
  E-mail adres: rick.segers@hotmail.com
 • Bij de aanvraag moet worden aangeleverd:
  • De datum van de activiteit
  • De gewenste tekst
 • Een aanvraag dient minimaal 6 weken voordat de activiteit plaatsvind te worden ingediend.
  Een latere aanvraag kan nog wel in behandeling worden genomen, maar dan kan het zijn dat de stickers minder dan één maand van te voren worden geplaatst.
 • De kosten voor 3 stickers (voor de drie borden) bedragen € 30.
  De kosten moeten zijn voldaan voordat de stickers zullen worden besteld.
In eerdere condities was de verplichting opgenomen voor eenmalig Euro 50 registratiekosten per vereniging. De Dorpsraad heeft besloten deze conditie te laten vallen. De verenigingen die deze reeds betaald hebben krijgen deze teruggestort.