Met alle toekomstige plannen van de (lokale) overheid is het steeds opnieuw de vraag of het Dorpse karakter en de leefbaarheid in Acht bewaard zullen en kunnen blijven. De vereniging Achtse Belangen en de Dorpsraad maken zich daar al jarenlang sterk voor. En niet zonder succes! Maar voor de activiteiten van de Dorpsraad en Achtse Belangen is geld nodig. Geld dat bijeen gebracht door de bijdrage van 10 euro per jaar door de leden van Achtse Belangen.

Gaat de toekomst van ons fantastische kerkdorp u ook aan het hart? Wordt dan nu lid!