Subsidieaanvraag

Achtse Belangen heeft de mogelijkheid om een aantal initiatieven financieel te ondersteunen vanuit de subsidieregeling gebiedsgericht werken voor niet actiegebieden
beperkt aangevuld met de contributie ontvangsten van de vereniging Achtse Belangen.

Aanvragen moeten worden getoetst op een aantal criteria. zie ook gemeenteblad 2014-63

Deze criterial zijn :

 • Leefbaarheidsactiviteiten: activiteiten betreffende het behoud en verbetering van de leefbaarheid in Acht.
 • Toegankelijk voor alle Achtenaren

Overige criteria :

 • een zodanige boekhouding voeren, dat op basis daarvan een deugdelijke verantwoording kan worden afgelegd.
 • de met subsidie aangeschafte materialen staan en blijven ter beschikking voor andere initiatieven.
 • aanvragen die voor dezelfde activiteit gebruik kunnen maken van een andere regeling worden afgewezen.

Naast bovengenoemde criteria dient achteraf, maar tijdig in verband met de verantwoording richting de subsidiegevers, aan te tonen dat de activiteit heeft plaatsgevonden in overeenstemming met de subsidieverlening. zie ook gemeenteblad verantwoording

 1. Een verslag van de activiteit.
 2. Bewijsstukken om aannemelijk te maken dat de activiteit is uitgevoerd (foto's, krantenknipsel of deelnemerslijsten) met een schatting van het aantal deelnemers.
 3. Indien daarom gevraagd wordt een financieel verslag met alle uitgaven, waar mogelijk per categorie en alle inkomsten waar mogelijk per categorie.
 4. Verder dient medewerking gegeven te worden aan evaluaties achteraf over de behaalde resultaten en hoe deze bereikt zijn.

Om in aanmerking te komen dient een aanvraag formulier te worden ingevuld en met bijlages te worden voorzien.
Door het verzenden van een aanvraag formulier accepteert men bovenstaande criteria.

De aanvragen worden door de Dorpsraad beoordeeld.

Aanvraag formulier

Voor 2018 werden de volgende activiteiten ondersteund:

 • Dorpsraad vergaderingen,
 • Informatie avond: als het even niet meer lukt voor 60+
 • Nieuwjaars receptie,
 • Verkiezingen Nieuwe Dorpsraad,
 • Dodenherdenking bij het monument,
 • Kijk op Acht,
 • Jeu de boules op koningsdag,
 • Carnavals activiteit.
 • Buurtpreventie.
 • Nostalgische Kermis.
 • Dorpskwis
 • Kerstmarkt.
 • Rimpelrollers een extra activiteit bij de kerstmarkt voor ouderen in een rolstoel

 

Verder werden ook de volgende zaken mogelijk gemaakt:

 • De renovatie van de kiosk.
 • Bijdrage in het voer voor de beestjes in de dierenweide (vanaf 2019 zal de "stichting vrienden van de dierenwei" voor de financiering moeten zorgen).
 • Activiteiten borden aan de toegangswegen van het Acht.
 • Bijhouden van de bloembakken naast de pomp.
 • De winkelvoorziening blijft onze aandacht vragen.

Voor 2017 zijn de volgende activiteiten ondersteund.

 • Dorpsraad vergaderingen,
 • Nieuwjaars receptie,
 • Dodenherdenkinig,
 • Kijk op Acht,
 • Jeu de boules op koningsdag,
 • Carnavals (optocht, brunch en een plotseling tekort bij de Boerenbruiloft),
 • Dorpskwis,
 • Kermis,
 • Buurtpreventie,
 • Kerstmarkt, incl rimpelrollers

Ook de volgende zaken zijn mogelijk gemaakt:

 • Bijhouden van de bloembakken naast de pomp.
 • Voer voor de Dierenweide
 • Oprichting van de onafhankelijke stichting Vrienden van de dierenweide.

In 2016 is er ondersteuning gegeven voor:

Nieuwjaars receptie, Dorpsraad vergaderingen, Kijk op Acht, Dodenherdenking, Dorpsquiz, Carnevalsoptocht, Mispelhoefloop, Jeu de boules op koningsdag, Kermis, Kerstmarkt, Dierenwei, Speelweide aan de Leistraat, Sinterklaas, Buurtpreventie en bijhouden van de bloembakken naast de pomp.

In 2015is er ondersteuning gegeven voor:

Nieuwjaars receptie, Dorpsraad vergaderingen, Kijk op Acht, Dodenherdenking, Herdenking MH17, Dorpsquiz, Mispelhoefloop, Jeu de boules op koningsdag, Kerstmarkt, Dierenwei, Buurtpreventie,en bijhouden van de bloembakken naast de pomp.

In 2014 is er ondersteuning gegeven voor:

Nieuwjaars receptie, Dorpsraad vergaderingen, Verkiezing nieuwe Dorpsraad, Kijk op Acht, Achtse Maten, Dodenherdenking, Mispelhoefloop, Website www.acht.nl, Dorpsquiz, Kerstmarkt, Dierenwei en Bijhouden van de bloembakken naast de pomp.

En wat te denken over de activiteiten om de hoogspannings leiding onder de grond te krijgen, het openbare vervoer, de ratten overlast en de activiteiten rond Sorgsaam Acht.