2019

sfeerbeeld Nieuwjaarsreceptie
de 26ste editie al weer met toespraak verzorgd door het kerkbestuur (door Straatpastor Rob Kosterman)

2019_01_01 lezing Straatpastoraat Eindhoven.

2018

2018_12_30 DR Beheersovereenkomst welkomstborden Acht

Openbare Dorpsraad Vergadering

Materialen getoond op de Dorpsraad Vergadering van 26 november 2018

2018_11_26 Presentatie dorpsraad 26112018 Transitieplan

2018_11_26 DR ontwerp wegenstructuur Brainport Park

2018_11_26 DR Dorpsraad presentatie HSL fin

2018_11_26 DR Dorpsraad presentatie BIC fin

2018_11_26 Buurkracht_Dorpsraad guido

2018_11_26 Beheer Ecopark Acht frank

2018_11_26 Beheer Ecopark Acht bijlage stadsbomen voor fijnstof

2018_11_15 Standaardpresentatie leefbaarheid Ad

2018_09-02 DR Verslag Nostalgische kermis 2018

Openbare Dorpsraad Vergadering

Materialen getoond op de Dorpsraad Vergadering van 25 juni 2018

2018_06_25 DR Dorpsraad presentatie

2018_06_25 DR Dorpsraad presentatie vlieghinder

2018_06_25 DR Dorpsraad presentatie buurtpreventie Acht

Algemene ledenvergadering Achtse Belangen

Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering Achtse Belangen van 25 juni 2018. De leden die aanwezig waren kunnen reageren op dit verslag. Zonder reacties voor 26 juli 2018 zal het bestuur aannemen dat de notuelen accoord zijn en overeenkomstig handelen.

2018_06_25 AB Verslag van alv Achtse Belangen25 juni 2018

2018_03_21 stembiljet dorpsraadverkiezing

2018_03_21 Gemeenteraadsverkiezingen op wijkniveau

De dorpsraadverkiezingen

De verkiezingscommissie stelt de volgende gekozen kandidaten voor:

Ton Dekkers

64 jaar en woont sinds 1994 in de Amerlaan. Zijn connectie met Acht dateert al van 1974 (vrouw komt uit Acht). Werkzaam (geweest) in de ICT, met name in het begroten en plannen van grote IT projecten. Daarnaast, na 10 jaar voorzitterschap, nu bestuurslid van de Nederlandse vakvereniging. Veel Achtenaren zullen hem kennen als de man met de camera op zijn buik bij de Carnavalsoptocht, Sinterklaas en de Acht van Acht. Als lid van Fotogroep Klick neemt hij deel aan de jaarlijkse foto tentoonstelling in het Dorpshuis. In Eindhoven is hij bekend als concertfotograaf en organisator van het meerdaagse FemME (Female Metal Event), vorig jaar genomineerd voor de Eindhoven Cultuurprijs. Woont al vele jaren met plezier in Acht en wil -zonder eigen belang- met de Dorpsraad de leefbaarheid in Acht steunen en een klankbuis zijn voor Acht naar buiten, zoals naar de gemeente Eindhoven.

Tiny Oosterbosch

In het dagelijks leven werkzaam als graficus bij Drukkerij Snep en 57 jaar. Organiseert in zijn vrije tijd de jaarlijkse Boerenbruiloft in Eindhoven en begeleidt wekelijks gehandicapten met biljarten. Is al vier jaar actief in de politiek bij de LPF Eindhoven, omdat deze partij voor hem het dichtst in de buurt komt bij wat de Eindhovense burgers willen. En die zaken aanpakt die door de bureaucratie bij de Gemeente Eindhoven zijn blijven liggen. Tiny wil zich de komende jaren met dezelfde betrokkenheid samen met de Achtenaren inzetten voor Acht.

Rubeena Sharif

34 jaar oud en woont sinds 3,5 jaar met man en 5 jarige zoon op Acht. Is geboren in India en 9 jaar geleden naar Eindhoven gekomen. Werkt bij Philips Lighting als Senior Project Manager op de Service afdeling. Is een sociale, op mensen gerichte vrouw, positief denkend en met geloof in samenwerking. Vindt het geweldig dat ons dorp zo’n mooie cultuur heeft en we zoveel activiteiten hebben. Het valt op dat de mensen zo enthousiast zijn over Acht. Haar doelstelling is om deze gemeenschap verder te gaan ondersteunen en meer te leren over Acht en de Achtenaren.

Peter Goedegebure

61 jaar, woont al meer dan 20 jaar met plezier in Acht. Hobby’s zijn muziek, programmeren, reizen en klussen. De Dorpsraad is er om de Achtenaren te verbinden; zowel onderling als richting gemeente en de overige instanties. Zij vertegenwoordigt de Achtenaren en moet daarom hun mening steunen. Hier wil hij zich voor inzetten. De Dorpsraad kan voor begeleiding zorgen en als spreekbuis dienen naar de diverse instanties. Afhankelijk van het onderwerp zullen een aantal inwoners ook zelf actief moeten zijn.

Gerard Smelt

67 jaar jong en sinds 1989 woonachtig in Acht Zuid. Is actief in de administratieve- en juridische dienstverlening, bedrijfshuisvesting en taxi-branche. Daarnaast ruim 6 jaar bestuurslid van Achtse Belangen en lid van de aftredende Dorpsraad. Zijn slogan: “Iemand moet toch wat ervaring inbrengen in de nieuwe Dorpsraad”.

14 maart 2018 De laatste dorpsraad vergadering voor de zittende Dorpsraad

Terugblikken en het voorstellen van de kandidaten voor de nieuwe Dorpsraad.

Woensdag 21 maart 2018 zullen er verkiezingen voor de gemeenteraad in Eindhoven. En voor u als Achtenaar, die dag, ook de gelegenheid om te stemmen op kandidaten voor de nieuwe Dorpsraad.

2018_03_14_RD afscheid Dorpsraad

2018_03_14 Flyer Dorpsraad

Op 29 januari Veilig Bankieren voor 60+-ers

Onderwerpen: Veilig bankieren, levenstestament en als het even niet meer lukt

De Rabobank heeft een presentatie Veilig bankieren gegeven en diverse filmpjes proberen te tonen. De techniek heeft ons toen in de steek gelaten.

Hierbij de urls van de diverse video's

Geld opnemen:
https://www.youtube.com/watch?v=GXKtDepdC64

Veilig bankieren algemeen
https://www.youtube.com/watch?v=96REaxefTqY

Babbeltruc aan de deur
https://www.youtube.com/watch?v=dyvBPTUSSzU&feature=youtu.be

Phishing
https://www.youtube.com/watch?v=97eznKkah48&feature=youtu.be

Kwis hoe gemakkelijk ben jij op te lichten
https://interactief.rabobank.nl/hoe-makkelijk-ben-jij-op-te-lichten/

2018_01_29_Swinkels_Als het even niet meer lukt

2018_01_29 Flyer Dorpsraad

2018_01_01_Nieuwjaarstoespraak Dorpsraad

2017_12_31_AB jaarverslag_2017_v2e

2017

AB 2017_06_23_RD jeugdpolitiek

AB 2017-12-17 Kerstmarkt Acht 2017

AB 2017-11-27 nov LV AB concept agenda

AB 2017-11-27 Jaarlijkse ledenvergadering Achtse Belangen Verslag

AB 2017-11-27 Flyer Dorpsraad

AB 2017-11-27 Buurtinitiatief Eindhoven Noord

AB 2017-11-22 Brief aan politiek over hoogspanningslijnen

AB 2017-06-23 Verslag-jeugdpolitiek-op-Acht-juni-2017

AB 2017-06-23 Jeugdpolitiek presentaties

AB 2017-05-04 Gedicht Vrijheid

AB 2017-04-26 Oranje Jeu de Boules Acht 2017

AB 2017-01-30 AB Flyer Dorpsraad

AB 2017 09 04 Verslag Kermis activiteit

AB 2016-12-31 vereniging achtse belangen verslag_kascomissie 2016

AB 2016-12-31 vereniging achtse belangen resultaat 2016

AB 2016-12-31 vereniging achtse belangen eind balans 2016

AB 2016-01-01 vereniging achtse belangen begin balans 2016

2016

2016-10-18 GE Vastgesteld_Raadsvoorstel_Ontvankelijkheidstoets_burgerinitiatief_van_dierenwei_naar_kinderboerderij_in_de_raadsvergadering_van_10_mei_2016

2016-10-18 GE Slotpresentatie_Vrienden_van_de_Dierenweide

2016-10-18 GE Ontwerp_raadsbesluit_Burgerinitiatief_Dierenweide_Acht

2016-10-18 GE Memorie_van_toelichting_burgerinitiatief_Dierenweide

2016-10-18 GE Commissieadvies_Burgerinitiatief_Van_Dierenwei_naar_kinderboerderij

2016-10-18 GE Burgerinitiatief_Van_dierenwei_naar_kinderboerderij

2016-10-18 GE Brief_wethouder_over_overleg_dierenweide

2016-10-18 GE Advies_Trefpunt_Groen_dierenweide__3_

2016-10-05 DR verslag kermis

2016-09-26_DR_Flyer Dorpsraad

2016-09-26 GE Presentatie Brainport city

2016-09-26 EA Presentatie Eindhoven Airport

2016-06-09 Toenemende last Vliegverkeer Eindhoven boven Acht

2016-06-06_DR_Rapport KAD ratten januari - mei 2016

2016-06-06 GE Toenemende last Vliegverkeer Eindhoven boven Acht reactie van de gemeente

2016-05-30 verslag Jeu de boules 2016

2016-05-17 GE Vragenlijst_Dorpsadvies_2015

2016-05-17 GE Voorblad

2016-05-17 GE Uitslag_enquete_Dorpsraad_2015

2016-05-17 GE Supermarkt

2016-05-17 GE Standpunt_van_de_Dorpsraad

2016-05-17 GE Publicatie_in_Kijk_op_Acht_2016_2

2016-05-17 GE Presentatie_Jan_Linders

2016-05-17 GE Praatstuk_10_05_definitief

2016-05-17 GE Oplegger_-_Informatie_t.b.v._werkbezoek_17.05_Vrienden_v.d._Dierenweide

2016-05-17 GE Interview_Piet_Brands_publicatie_Kijk_op_Acht_2015

2016-05-17 GE Informatiebrief

2016-05-17 GE Flyer_en_Burgerinitiatief

2016-05-17 GE Enquete_dorpsraad_versus_Burgerinitiatief

2016-05-17 GE ED__STAD_WIL_MEER_INTERACTIE_MET_BURGER__11-05-11

2016-05-17 GE Dossier_Winkelvoorziening_op_Acht

2016-05-17 GE Burgerinitiatief_Van_dierenwei_naar_kinderboerderij

2016-05-17 GE Brief_Dorpsadvies_2015

2016-05-17 GE Bijlage_8_Brief_Het_eerlijke_verhaal

2016-05-17 GE Bijlage_7_Flyer_en_Burgerinitiatief

2016-05-17 GE Bijlage_6_Brief_Oproep_voor_bouwcommissie

2016-05-17 GE Bijlage_5_Standpunt_Dorpsraad_Winkelvoorziening_Acht

2016-05-17 GE Bijlage_4_Adviesrapport_mogelijke_winkelvoorziening_op_Acht

2016-05-17 GE Bijlage_3_Resultaten_enquete_winkelvoorziening

2016-05-17 GE Bijlage_2_Vragenlijst_Dorpsadvies_2015

2016-05-17 GE Bijlage_1_Brief_Dorpsadvies_Acht_2015

2016-05-17 GE Artikelen_ED

2016-05-09 Jaarlijkse ledenvergadering Achtse Belangen Verslag

2016-05-09 Flyer Dorpsraad

2016-05-04 Toespraak dodenherdenking 2016

2016-05-04 Gedicht 4 mei 2016

2016-04-22 Volledige_Supermarkt_op_Acht

2016-04-11 Flyer oproep voor bouwcommissie

2016-04-01 Jaarverslag 2015 Achtse Belangen incl verkaring kascomissie

2016-02-29 Buurtpreventie alle 3 in docx format

2016-02-29 Buurtpreventie Whatsapp Flyer versie 21-01-2016

2016-02-29 Buurtpreventie Registratiekaart dierbare bezitting

2016-02-29 Buurtpreventie Meterkastkaart