2015

2015-10-05_flyer_Dorpsraadvergadering

2015-07-06 flyer Dorpsraadsvergadering

2015-07-06 Jaarvergadering Achtse Belangen Verslag

2015-07-06 Jaarvergadering Achtse Belangen Agenda

2015-07-02_ED_Prologis wil kolos op Acht

2015-07-02_ED_ Nieuwe milieustraat mogelijk in Acht

2015-07-01_E52_Economische belangen Eindhoven-airport belangrijker dan kwaliteit van leven

2015-06-23_EERSEL_Aangenomen motie Eindhoven Airport

2015-05-27 Jaarvergadering Achtse Belangen Verslag

2015-05-27 Jaarrekening Achtse Belangen over 2014

2015-05-27 Jaarrekening Achtse Belangen over 2014 Verklaring kascontrole commissie

2015-05-12_ED_School is blij met Dikkie Dik

2015-05-12_ED_Inwoners van Acht willen supermarkt

2015-05-08_ED_Acht krijgt snel een digitaal dorpsplein

2015-04-08 ED Geld gemeente voor afsluiten brandgangen

2015-04-03 ED Bushalte vermalen tussen grote gedachten

2015-04-01 Gemeente 3 Presentatie KAD bewonersavonden ratten

2015-04-01 Gemeente 2 Presentatie bewonersavonden ratten

2015-04-01 Gemeente 1 Flyer_rattenbestrijding

2015-03-28_ED_Huawei naar Eindhoven

2015-03-23_ED_Oude en kapotte spullen herstellen in het Repair Cafe

2015-03-04_ED_De Raad is de baas, niet het college

2015-03-03_ED_Jong Democraten_ college schoffeert Ouderen Appel

2015-02-28_ED_Plannen voor het gebied tussen GGzE en Airport

2015-02-28_ED_Frits Philips wil snel aan de slag

2015-02-27_ED_Onderwijs en opvang in 3 spilcentra Achtse Barrier

2015-02-23_ED_Martien van Eerd_ Betrokken en alom gewaardeerd

2015-02-21_ED_Ultrafijn stof

2015-01-30 ED Parkeerproblemen5

2015-01-30 ED Parkeerproblemen4

2015-01-30 ED Meerhoven strijdt tegen autos

2015-01-29 ED Reacties parkeren bij Airport moet gratis zijn

2015-01-28 ED Parkeren bij Airport moet gratis zijn

2014

2014-12-31 ED Nieuwjaarsborrel in dorpshuis Acht

2014-12-01 Toekenning subsidie 2015 gebiedsgericht werken

2014-12-01 Bijlage Toekenning subsidie 2015 gebiedsgericht werken

2014-09-15 DR Presentatie Dorpsraad vergadering

2014-06-17 DR Presentatie plan 2014-2018

2014-06-17 DR Presentatie notulen

2014-06-12 AB Verslag ALV jaarvergadering Achtse Belangen

2014-06-11 AB ALV presentatie

2014-02-13 DR WOB verzoek dorpsraad acht

2014-02-06 GE raadsvragen inzake dorpsraad

2014 AB jaarverslag Achtse Belangen 2013

2013

2013-19-17 ED De dorpsraad in Acht houdt er mee op

2013-12-31 AB Balans 2013 eind

2013-12-19 ED Burgerinitiatieven

2013-12-18 ED Ruim baan voor de actieve burger

2013-12-09 DR Verslag Dorpsraadvergadering

2013-11-28 NRC Particierende burger weggewimpeld

2013-11-09 ED De drumfanfare bestaat niet meer

2013-11-09 ED Acht in het geding

2013-11-05 CDA Aangekondigd_motie_B.M08_Dorpsraad

2013-10-21 DR Verslag Dorpsraadvergadering

2013-10-21 DR Verslag Dorpsraadvergadering bijlage

2013-10-18 ED Achtse Belangen door met de dorpsraad

2013-10 AB Enquete

2013-09-29 GE participatie dorpsraad

2013-09-23 DR Bestemmingsplan kinderopvang

2013-09-02 DR_Verslag Dorpsraad

2013-08-27 GE Bestemmingsplan kinderopvang

2013-08-11 GE Bestemmingsplan kinderopvang

2013-07-20 GE Vaststlling bestemmingsplan GDC

2013-07-15 GE Jeu de boules baan

2013-07-11 DR Bestemmingsplan kinderopvang

2013-07-08 GE Bestemmingsplan kinderopvang

2013-05-29 AB Verslag ALV Jaarvergadering 2013-05-29