Website Dorpsraad

De dorpsraad heeft besloten om voor de communicatie hoofdzakelijk gebruik te maken van de website www.acht.nl

Dit betekent het einde van de website www.dorpsraadacht.nl

Wilt u een bericht sturen naar de dorpsraad gebruik dan bij dorpsraad@acht.nl

De website www.acht-eindhoven.nl blijft bestaan voor de Vereniging Achtse Belangen, en verder technische en archief doeleinden

Eindhoven Airport

Uitnodiging

 

gaat niet door !!

 

Geachte Commissie Eindhoven Airport

Namens de heer Pieter van Geel, voorzitter van de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport, stuur ik u het programma voor de informatie-avond van de Uitvoeringstafel op 31 mei a.s. In bijgevoegde brief nodigt de heer Van Geel u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens de informatiebijeenkomst wordt niet alleen informatie gegeven over het werk van de Uitvoeringstafel maar zal ook worden ingegaan op de mogelijkheden van het Leefbaarheidsfonds en het proces rond de ontwikkeling van Eindhoven Airport in de (nabije) toekomst.  

De bijeenkomst vindt plaats in het Van der Valk Hotel aan de Aalsterweg 322 in Eindhoven. Het programma start om 19.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Wij stellen het op prijs als u voor 25 mei a.s. laat weten of u aanwezig zult zijn.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact met mij op. 

Graag tot ziens op 31 mei a.s.

Nieuws (10-05-2018)
Extra Informatie :

2018-05-21 Uitnodiging en programma informatiebijeenkomst UEA

 

De informatiebijeenkomst van de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport van 31 mei a.s. wordt verplaatst. Veel colleges van B en W en gemeenteraden zijn recentelijk aangetreden en zijn nu bezig het nieuwe coalitieprogramma in de praktijk vorm te geven. Dat blijkt uit de mails die wij hebben ontvangen. De Uitvoeringstafel hecht eraan de regio goed te informeren en heeft daarom besloten de informatiebijeenkomst te verplaatsen naar het najaar om de gemeenten beter te kunnen bereiken. We zullen u tijdig informeren over de nieuwe datum en hopen u in het najaar te mogen begroeten.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Ine van Gompel,

Secretaris Uitvoeringstafel Eindhoven Airport

 

Een nieuwe Dorpsraad

Acht heeft een nieuwe Dorpsraad

  • Tiny Oosterbosch
  • Rubeena Sharif
  • Carlo Heezen
  • Ton Dekkers
  • Gerard Smelt

Meldingen Openbare Ruimte

Voor aan een mooi, schoon en groen Acht

 

Doet een lantaarnpaal het niet? Ligt een stoeptegel los? Zie je ergens een fietswrak? Ratten gezien? Heb je een opmerking over het onderhoud van groen in je straat of een speelplek in je buurt? Of een idee om een probleem in de openbare ruimte op te lossen?

Maak dan een melding openbare ruimte.